Het ondersteuningspakket CoFi-Kit

location-on-map Alle provincies
Vormen van cofinanciering Vormen van cofinanciering
Handreiking Handreiking

Ondersteuningspakket CoFi-Kit Metaal

Op 16 oktober 2018 heeft de Koninklijke Metaalunie de CoFi-Kit Metaal gelanceerd, een ondersteuningspakket waarvan alle vmbo-scholen in Nederland gebruik kunnen maken bij het ontwikkelen van hun plannen voor de technieksubsidie. Door de CoFi-Kit is het mogelijk de co-financiering, waarvan in de plannen sprake moet zijn, te kwantificeren. Scholen kunnen met behulp van de CoFi-Kit hun samenwerking met het regionaal bedrijfsleven in de metaal vorm geven.