Handreiking voor scholen: Het opzetten en onderhouden van een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven

location-on-map Alle provincies
Samenwerking met bedrijven Samenwerking met bedrijven
Handreiking Handreiking

Handreiking voor scholen: Het opzetten en onderhouden van een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven

Om het enthousiasme bij leerlingen voor technische sectoren te vergroten is goed, uitdagend en up-to-date technisch onderwijs noodzakelijk. Sterk Techniekonderwijs zet in op een nauwe en duurzame samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In onderling overleg tussen de verschillende partijen ontstaan activiteiten en structurele projecten die passen bij de regionale behoeftes. Deze handreiking voor scholen biedt houvast om zo’n samenwerking vorm te geven.

Bekijk meer inspiratievoorbeelden