Handreiking intervisie

location-on-map Alle provincies
Plannen maken, monitoren en evalueren Plannen maken, monitoren en evalueren
Handreiking Handreiking

Handreiking intervisie

In 78 Sterk Techniekonderwijs-regio’s wordt hard gewerkt aan een duurzaam dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Daarbij lopen regio’s en programmamanagers tegen soortgelijke uitdagingen aan. Door middel van collegiale intervisie en eventueel visitatie kunnen ervaringen en oplossingsrichtingen gedeeld en uitgewisseld worden.

Bekijk meer inspiratievoorbeelden