Een werkgroepenstructuur in primair- en voortgezet onderwijs

location-on-map Friesland
Samenwerking met po Samenwerking met po
Praktijkvoorbeeld Praktijkvoorbeeld

Techniek is niet niks!

‘Wat kan het Vakcollege betekenen voor leerlingen van basisscholen in de omgeving, om iets toe te voegen aan hun beeld en kennis van een praktijkgerichte school en van techniek?’ Met die vraag werd Vakcollege Sevenwolden in Heerenveen benaderd voor de pilot. Samen met initiatiefnemers Anke Postma, projectleider van Bètapunt Noord, en Idzard Silvius , clusterdirecteur van een aantal basisscholen van de Primus onderwijsgroep, stond Auke van der Laan, vakdocent en coördinator op het Vakcollege aan de basis van het plan. “Geen seconde spijt”, betogen de drie gesprekspartners.

  • Contactpersonen

    • Anke Postma (Projectleider Bètapunt Noord)
    • Idzard Silvius (Clusterdirecteur Primus Onderwijsgroep)
    • Auke van der Laan (Vakdocent en coördinator Vakcollege)

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden