Docententoolkit: Subsidies

location-on-map Alle provincies
Opleiden en professionaliseren Opleiden en professionaliseren
Handreikingen en tools Handreikingen en tools

Subsidies

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. Dat vraagt om voortdurende professionalisering en daarmee om continu te blijven leren. Vanuit SPV is voor beroepsgerichte vmbo docenten een uitgebreid gesubsidieerd scholingsaanbod beschikbaar (www.bijscholingvmbo.nl). Het volgen van een bijscholingscursus of een volledige (leraren)opleiding is echter niet vanzelfsprekend altijd gratis. Vanuit de overheid, brancheorganisaties en andere organisaties zijn daarom er diverse subsidies en toelages beschikbaar om (toekomstige) leraren en scholen hierbij financieel te ondersteunen. In dit artikel geven we een beknopt overzicht van een aantal interessante subsidies en
regelingen met verwijzingen naar de websites van bijbehorende instanties voor aanvullende informatie, voorwaarden en aanvraagprocedures.

Lees het artikel

De docententoolkit

Dit artikel maakt deel uit van de docententoolkit. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

(Regionaal) opleiden en professionaliseren

Dit artikel behoort tot de categorie (regionaal) opleiden en professionaliseren. Dit onderdeel van de docententoolkit richt zich vooral op de kwalitatieve kant van het docententekort, namelijk het opleiden en bijscholen van docenten. Centraal staan de vragen, hoe kunnen docenten hun pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren, juiste bevoegdheden halen en voorbereid zijn op de technische innovaties en onderwijsvormen van morgen?