Docententoolkit: Strategisch HRM

location-on-map Alle provincies
Lerarentekort en professionalisering Lerarentekort en professionalisering
Artikel Artikel

Strategisch HRM

Eén van de ambities van scholen is om te komen tot een lerende cultuur waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van docenten en schoolleiders. Om hieraan te kunnen voldoen is goed HRbeleid nodig. Ook voor het anders organiseren van onderwijs speelt het verder ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid een belangrijke rol.

Lees het artikel

De docententoolkit

Dit artikel maakt deel uit van de docententoolkit. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

Slim en flexibel organiseren

Duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs, dat is waar Sterk Techniekonderwijs (STO) voor staat. De inzet voor Sterk Techniekonderwijs brengt veel nieuwe ontwikkelingen met zich mee in de scholen. Ook de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt verandert: veel regio’s beogen de ontwikkeling van nieuwe Learning Labs, Hybride Leeromgevingen, TechniekHubs of de inzet van onderwijsassistenten en instructeurs in nieuwe rollen. Deze ontwikkelingen betekenen dat het takenpakket van docenten in de techniekprofielen er anders uit gaat zien. Dit vraagt aanpassingen van de docenten zelf, maar biedt ook kansen voor het anders organiseren van de onderwijstaken en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak. In dit onderdeel wordt ingezoomd op de manieren waarop de organisatie van het onderwijs invloed heeft op het vak van docent en de verschillende vormen waarop techniekonderwijs kan worden vormgegeven.