Docententoolkit: Imago en beeldvorming

location-on-map Alle provincies
Lerarentekort en professionalisering Lerarentekort en professionalisering
Artikel Artikel

Imago en beeldvorming

Bij het aantrekken van nieuw talent voor het onderwijs helpt een algemeen positief imago van de sector. Uit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke waardering voor docenten groter is dan ze zelf denken. Toch bestaan er over werken in het technisch vmbo nog hardnekkige vooroordelen die potentiële nieuwe instructeurs en docenten kunnen tegenhouden om voor het onderwijs te kiezen. In dit artikel leest u hoe u positieve beeldvorming kunt inzetten bij het werven van nieuwe onderwijskrachten.

Lees het artikel

De docententoolkit

Dit artikel maakt deel uit van de docententoolkit. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden

De doorstroom van bevoegde docenten vanuit de technische docentenopleidingen naar het onderwijs is de komende jaren niet voldoende om aan de vervangingsvraag te voldoen. In de regioplannen geven STO-regio’s aan graag ook mensen te willen aantrekken die niet de “traditionele” route naar het docentschap via middelbare school en docentenopleiding hebben gevolgd. Dit zijn bijvoorbeeld studenten van andere (technische) opleidingen, omgeschoolde instructeurs, praktijkbegeleiders en TOA’s, zij-instromers van buiten het onderwijs, et cetera.