Docententoolkit: Het onderwijsbevoegdhedenstelsel

location-on-map Alle provincies
Lerarentekort en professionalisering Lerarentekort en professionalisering
Artikel Artikel

Het onderwijsbevoegdhedenstelsel

Wie het heeft over lerarentekort komt al snel op het gesprek over bevoegdheden. Om les te mogen geven op het vmbo moet je als docent beschikken over een tweedegraads bevoegdheid. Dit blijkt in de praktijk geen vanzelfsprekendheid te zijn. Ondanks dat er in totaal maar liefst 384 routes zijn naar docentschap, is niet voor alle vakken binnen het technische vmbo een specifieke lerarenopleiding te volgen. Daarnaast is er sinds de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo in 2016 een nieuwe uitdaging bijgekomen: de ‘oude’ bevoegdheden van de techniekdocenten pasten niet meer een-op-een op de nieuwe vakken.

Lees het artikel

De docententoolkit

Dit artikel maakt deel uit van de docententoolkit. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

(Regionaal) opleiden en professionaliseren

Dit artikel behoort tot de categorie (regionaal) opleiden en professionaliseren. Dit onderdeel van de docententoolkit richt zich vooral op de kwalitatieve kant van het docententekort, namelijk het opleiden en bijscholen van docenten. Centraal staan de vragen, hoe kunnen docenten hun pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren, juiste bevoegdheden halen en voorbereid zijn op de technische innovaties en onderwijsvormen van morgen?