Cofinanciering onder druk – en nu?

location-on-map Alle provincies
Vormen van cofinanciering Vormen van cofinanciering
Artikel Artikel

Cofinanciering onder druk – en nu?

Vanwege de corona-pandemie staat bij veel scholen de samenwerking met het bedrijfsleven noodgedwongen op een lager pitje. Scholen maken zich zorgen, want ze voorzien dat het daardoor moeilijk wordt om te voldoen aan de voorwaarde van 10% cofinanciering voor de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. Het ministerie van OCW herkent het probleem, maar vindt het te vroeg om de voorwaarden te versoepelen.

Bekijk meer inspiratievoorbeelden