Intensieve samenwerking vmbo-mbo-bedrijfsleven in Nieuwegein

Intensieve samenwerking vmbo-mbo-bedrijfsleven in Nieuwegein

De samenwerking tussen vmbo en mbo is binnen de STO-regio WMIJ al aardig op stoom. Voor dit artikel ligt het accent op...

De doorlopende leerroute van Tech op Zuid

Een doorlopende leerroute opzetten tussen verschillende scholen is geen sinecure. Bij Tech op Zuid in Rotterdam zijn ze de uitdaging aangegaan om...

Borging Netwerkbureau PIT dankzij structurele bezetting

Passie in Techniek, oftewel PIT is de naam die de STO-regio Veendam en Midden Groningen zichzelf heeft gegeven. Een mooie dubbele betekenis...

Terugblik STO LIVE: innovatieve activiteiten

Een terugblik van STO Live in Waalwijk en Sneek, dat plaatsvond op woensdag 24 mei 2023 waarin innovatieve activiteiten in opleiding vmbo-scholen...

Borging bij STO Hoogeveen met twee samenwerkende scholen

Binnen de STO-regio Hoogeveen werken twee vo-scholen samen. Doordat het een krimpregio is, is enkele jaren geleden besloten om het profiel BWI...

STO op de BES-eilanden: een uitdaging apart!

Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben de status van ‘openbaar lichaam binnen het Nederlandse Koninkrijk’. Ver weg van ons eigen koude kikkerlandje,...

Terugblik STO LIVE: ‘Onderzoek levert nieuwe ideeën voor LOB’

Op een prachtige locatie van Ubbo Emmius in Stadskanaal vond op woensdag 29 maart 2023 STO LIVE plaats. Dit keer stond LOB...

Internationalisering op het vmbo

Afgelopen oktober vond er een bijzonder uitwisselingsproject plaats. Tien Noorse bouwstudenten zijn samen met twee bouwdocenten naar het Fioretti College in Veghel...

Borging: Samenwerkings-overeenkomst TechLabs voor 10 jaar

Vergaande samenwerking door gedeeld eigenaarschap, niet vóór maar mét het po werken en samen investeren: de ingrediënten voor een succesvolle borging van...

STO Lelystad zet in op verbinding bedrijfsleven – onderwijs

Sinds oktober 2022 is Arnold Klijn werkzaam als verbinder tussen het technisch bedrijfsleven en het onderwijs bij STO regio Lelystad. Toen hij...