Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...

Samenwerken aan het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Deze tool helpt u met gespreksvoering over borging. Waar staat u nu op de zeven elementen van de zachte en harde kant...

Samenwerken aan het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Deze tool helpt u met gespreksvoering over borging. Waar staat u nu op de zeven elementen van de zachte en harde kant...

STO gaat door op de ingeslagen weg

Tijdens de landelijke STO-dag op 16 november in Eindhoven was Laura Veerman, beleidsmedewerker STO bij team vmbo van het ministerie van OCW,...

Open en eerlijke reflectiegesprekken

De afgelopen maanden zijn er met alle regio’s zogenaamde reflectiegesprekken gehouden. De algemene indruk van de ondersteuners die deze gesprekken gevoerd hebben...

Overzicht met alle bijeenkomsten in de regio

Benieuwd naar de bijeenkomsten in één van de STO-regio's?

Techniek blijft techniek

In 2025 gaat STO een nieuwe fase in, een fase waarin regio’s op basis van hun regiovisie en doelstellingen aanpassingen kunnen doen...

Stevige borging gedragen door breed palet aan partners

STO-regio Meppel/Steenwijk pakt de zaken grondig aan. Voor dit schooljaar staan er in totaal zes brainstorm- en ontwikkelsessies gepland waarin alle samenwerkingspartners...

OCW luistert naar regio’s en stakeholders in voorbereiding op de nieuwe regeling

Op 12 en 13 september kwamen vertegenwoordigers uit STO-regio’s en stakeholders vanuit verschillende organisaties bij elkaar om mee te denken over de...

Wisseling van de wacht bij de ondersteuners

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is lange tijd constant geweest. Maar net voor de zomer hebben twee ondersteuners te kennen gegeven hun...