VR, ER, AR, brillen, lenzen: welke content gebruikt u?

VR, ER, AR, brillen, lenzen: welke content gebruikt u?

Vanuit STO wordt gewerkt aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van content voor het gebruik van innovatieve toepassingen als hololenzen en VR-brillen.

Digitale basistraining ‘Samen veranderen’ 2022-2023

Om regionale programmamanagers, (deel)projectleiders en werkgroepleiders te ondersteunen wordt vanuit Sterk Techniekonderwijs een online training van vijf dagdelen 'Samen veranderen' georganiseerd.

Een tussentijdse reflectie op de regio

Vlak voor de zomervakantie worden er met het overgrote deel van de 78 STO-regio’s reflectiegesprekken gevoerd om samen met betrokkenen uit de...

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...

Handreiking intervisie

Wilt u gezamenlijk aan de slag met intervisie en zoekt u naar ervaringen en oplossingsrichtingen van uw collega’s? Lees de handvatten.

Handreiking intervisie

In 78 Sterk Techniekonderwijs-regio’s wordt hard gewerkt aan een duurzaam dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Daarbij lopen regio’s en programmamanagers tegen...

Het achtje op orde. Organiseer het commitment in leerlabs

Zes regionale leerlabs zijn aan de slag met doorlopende leerlijnen. Esther Klaster, adviseur bij Common Eye en expert op het gebied van...

Mijlpalen voor plannen én monitoren van STO-activiteiten

Om de juiste keuzes in het activiteitenplan te maken, kunt u de activiteiten in het regioplan vertalen naar een mijlpalenplan.

Eerste positieve resultaten van STO zichtbaar

NRO volgt de regio’s Sterk Techniekonderwijs in de vorm van een monitor. Het rapport van de monitor 2020 is verschenen.

Hoe pak je het maken van een nulmeting aan?

Er zijn regio's die dit jaar een nulmeting, maar hoe pak je dat aan? Twee betrokkenen vertellen meer over hun aanpak.