Metrolijn Techdidaktiek nodigt je uit om in te stappen

Metrolijn Techdidaktiek nodigt je uit om in te stappen

Techniek is steeds meer geïntegreerd in ons dagelijks leven. En dus ook in dat van onze leerlingen. Daarom is het van belang...

Bijscholing vmbo

In veel regioplannen is bijscholing van docenten opgenomen. Kijk vóór u dit gaat organiseren eerst op Bijscholingvmbo.nl.

Het was leuk om elkaar eens aan het werk te zien in een andere context

Binnen het traject van ‘Sterk Techniek Onderwijs” (STO) van de regio Amersfoort (T is for Tech), bestaat de mogelijkheid om per docent...

Leren buiten de school

Bent u met een STO-activiteit in aanraking gekomen en vindt u het leuk zich daarover te laten interviewen?

Een leven lang lol van loopbaanleren

Als je onderwijs wilt waarin leerlingen en docenten contextrijk leren, kun je dat nóg krachtiger maken door loopbaancompetenties daaraan te koppelen.

Een leven lang lol van loopbaanleren

Als je onderwijs wilt waarin leerlingen en docenten contextrijk leren, kun je dat nóg krachtiger maken door loopbaancompetenties daaraan te koppelen. Helemáál...

Hybride docentschap draait om wisselwerking en kennisdeling

Er wordt steeds meer ingezet op het werven en binden van hybride docenten. Zij hebben een grote meerwaarde voor de samenwerking tussen...

Techniekdocenten uit het bedrijfsleven bij het Gilde Vakcollege Techniek

Het is voor vakmensen niet eenvoudig om docent te worden. De hbo-opleiding tot tweedegraads bevoegd docent is zwaar; het kost behoorlijk wat...

Feiten en oplossingen voor een toekomstgericht lerarenteam technisch beroepsonderwijs

Scholen hebben in steeds meer regio's moeite om leraren te vinden voor het technisch beroepsonderwijs.

Feiten en oplossingen voor een toekomstgericht lerarenteam technisch beroepsonderwijs

Scholen hebben in steeds meer regio’s moeite om leraren te vinden voor het technisch beroepsonderwijs waardoor een lerarentekort ontstaat.