Borgen van de transitie naar een duurzaam technisch vmbo

Borgen van de transitie naar een duurzaam technisch vmbo

In deze handreiking vindt u tips over de manier waarop deze borging binnen een STO-regio vorm gegeven kan worden.

Ander personeelsbeleid om techniekonderwijs te versterken

Waarom zou je een BWI-docent met veel moeite een Excel bestand laten maken van een stage-overzicht, terwijl een wiskundedocent dat in een...

Structurele middelen voor STO

Tijdens de landelijke STO-dag, 19 september 2022, sprak Jan van Nierop hierover met Itgen Hansen, beleidsmedewerker STO bij OCW.

Continuering Sterk Techniekonderwijs

Op 7 juli 2022 verstuurde Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, een brief naar de penvoerders van de STO-regio's...

GAME ON regio West-Brabant

Op maandag 13 en dinsdag 14 juni vond bij de IJsbaan te Breda de tweede live editie van Game On plaats. Charlotte...

STO LIVE: Versterk uw techniekteam met hybride professionals

Op woensdag 19 januari 2022 vond het STO LIVE-webinar over de meerwaarde van hybride professionals plaats.

Lerarenopleidingen moeten zich aanpassen aan hybride docenten

De Universiteit Utrecht en Fontys Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar hybride docenten.

Techniekdocenten werven met een video

Joni Heijboer-Luymes is directeur van Focus Beroepsacademie & OZHW Groen College Barendrecht. Ze geeft in deze video letterlijk een kijkje in de...

Docenten gezocht!

Een van de plannen van Sterk Techniekonderwijs is een docentenpool om het tekort aan techniekdocenten in Noord- en Midden Limburg het hoofd...

Hybride Techniekopleiders slaat brug tussen bedrijfsleven en onderwijs

Hybride Techniekopleiders is een initiatief van Huis van de Techniek Zeeland, technische O&O-fondsen, de Zeeuwse Academische Opleidingsschool, mbo, vmbo en het bedrijfsleven.