Landelijke Onderwijsdag

Landelijke Onderwijsdag

Op dinsdag 21 november organiseert Consortium Beroepsonderwijs de Landelijke Onderwijsdag in 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch.

Studenten voor de vmbo-klas

Om het lerarentekort op te helpen lossen, loopt er in Delft een pilot waarbij studenten van de TU Delft bijles geven op...

Borgen van de transitie naar een duurzaam technisch vmbo

In deze handreiking vindt u tips over de manier waarop deze borging binnen een STO-regio vorm gegeven kan worden.

Ander personeelsbeleid om techniekonderwijs te versterken

Waarom zou je een BWI-docent met veel moeite een Excel bestand laten maken van een stage-overzicht, terwijl een wiskundedocent dat in een...

Structurele middelen voor STO

Tijdens de landelijke STO-dag, 19 september 2022, sprak Jan van Nierop hierover met Itgen Hansen, beleidsmedewerker STO bij OCW.

Continuering Sterk Techniekonderwijs

Op 7 juli 2022 verstuurde Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, een brief naar de penvoerders van de STO-regio's...

GAME ON regio West-Brabant

Op maandag 13 en dinsdag 14 juni vond bij de IJsbaan te Breda de tweede live editie van Game On plaats. Charlotte...

Metrolijn Techdidaktiek nodigt je uit om in te stappen

Techniek is steeds meer geïntegreerd in ons dagelijks leven. En dus ook in dat van onze leerlingen. Daarom is het van belang...

Bijscholing vmbo

In veel regioplannen is bijscholing van docenten opgenomen. Kijk vóór u dit gaat organiseren eerst op Bijscholingvmbo.nl.

STO LIVE: Versterk uw techniekteam met hybride professionals

Op woensdag 19 januari 2022 vond het STO LIVE-webinar over de meerwaarde van hybride professionals plaats.