Structurele middelen voor STO

Structurele middelen voor STO

Tijdens de landelijke STO-dag, 19 september 2022, sprak Jan van Nierop hierover met Itgen Hansen, beleidsmedewerker STO bij OCW.

VR, ER, AR, brillen, lenzen: welke content gebruikt u?

Vanuit STO wordt gewerkt aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van content voor het gebruik van innovatieve toepassingen als hololenzen en VR-brillen.

Continuering Sterk Techniekonderwijs

Op 7 juli 2022 verstuurde Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, een brief naar de penvoerders van de STO-regio's...

Een tussentijdse reflectie op de regio

Vlak voor de zomervakantie worden er met het overgrote deel van de 78 STO-regio’s reflectiegesprekken gevoerd om samen met betrokkenen uit de...

Is een samenwerkingsovereenkomst verplicht?

Bij de start van de transitiefase STO moesten regio’s voor de cofinanciering samenwerkingsovereenkomsten met het bedrijfsleven overleggen. Hoe is dit nu?

VHTO organiseert code events voor meisjes

In het najaar organiseert de VHTO in samenwerking met Microsoft code events voor meisjes op vmbo-scholen.

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...

STO LIVE: De nieuwe leerweg en het programma TIV en T&T

Op woensdag 25 mei 2022 vond het STO LIVE-webinar over de nieuwe leerweg en het programma TIV en T&T plaats.

Teamspot: hét platform dat alle stage-gegevens voor je verzamelt

Iedereen die iets te maken heeft met het regelen van stages kent het wel: bedrijven benaderen, leerlingen op het juiste spoor zetten,...

De Framinggids 2021: Vastgeroest

Samen sloegen enkele Sterk Techniekonderwijs-regio's de handen ineen en ontwikkelden met framingexperts de framinggids 2021: Vastgeroest.