Wat vond u van de serie webinars STO LIVE?

Wat vond u van de serie webinars STO LIVE?

Gaan we door met webinars? Kiezen we voor fysieke bijeenkomsten of gaan we een hybride vorm ontwikkelen? We horen graag uw mening...

Voortgangsrapportage verplaatst van 1 juli naar 1 oktober 2023

Om regio’s dit jaar voldoende tijd te geven om de plannen voor 2024 in te dienen en de verantwoordingscyclus aan te laten...

STO LIVE: innovatieve activiteiten

Een terugblik van STO Live in Waalwijk en Sneek, dat plaatsvond op woensdag 24 mei 2023 waarin innovatieve activiteiten in opleiding vmbo-scholen...

Terugblik STO LIVE: innovatieve activiteiten

Een terugblik van STO Live in Waalwijk en Sneek, dat plaatsvond op woensdag 24 mei 2023 waarin innovatieve activiteiten in opleiding vmbo-scholen...

Bijeenkomst praktijkgericht programma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV)

Op 13 juni 2023 is er een bijeenkomst voor scholen die het praktijkprogramma TIV willen gaan aanbieden.

IOL voor XR inventarisatie

‘IOL voor XR’ staat voor Impuls Open Leermateriaal voor het gebruik van XR. Eind 2022 heeft een inventarisatie open gestaan aan de...

STO met een jaar verlengd en plannen voor 2025 – 2029

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen voor STO.

Techlabs en hotspots in beeld

De techlabs en hotspots zijn bij uitstek mooie activiteiten waarbij vele duizenden leerlingen terecht kunnen om kennis te maken met nieuwe technologieën...

STO op de BES-eilanden: een uitdaging apart!

Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben de status van ‘openbaar lichaam binnen het Nederlandse Koninkrijk’. Ver weg van ons eigen koude kikkerlandje,...

Uitwisselingsmogelijkheden op het vmbo

Via het Europese programma Erasmus+ kunnen mobiliteiten en samenwerkingen met buitenlandse scholen zowel fysiek als online bekostigd door de EU plaatsvinden.