Beoordelingskader

In de bijlagen van de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020 – 2023 vindt u het beoordelingskader waarin staat aan welke criteria het regioplan moet voldoen en de elementcodetabel van opleidingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Bijlage 2: Beoordelingskader

De kolom ‘Scoring’ speelt alleen een rol bij de aanvragen van techniekarme regio’s, omdat daar sprake kan zijn van overschrijding van het subsidieplafond en dus van de noodzaak tot het rangschikken van de aanvragen.

Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020 - 2023