STO LIVE-webinar: onderzoek levert nieuwe ideeën voor LOB

STO LIVE-webinar

Datum: Woensdag 29 maart 2023
Tijdstip: 15.00 tot 16.00 uur.

Binnen het vmbo is LOB (loopbaanontwikkeling en -begeleiding) een heel belangrijk onderdeel. Door LOB leren leerlingen zichzelf kennen, kennis te maken met de wereld om hen heen en keuzes te maken. Maar hoe richt je LOB effectief en efficiënt in? Het Kohnstamminstituut heeft onderzoek gedaan naar LOB en de regio Zuidoost Groningen heeft ervaring. Beide komen aan het woord tijdens STO LIVE.

Merlijn Karssen (onderzoeker bij het Kohnstamm instituut) komt vertellen over het onderzoek wat zij heeft gedaan rondom LOB waar zeven kenmerken voor effectieve LOB uit zijn gekomen. Peter Zwiers (projectleider STO bij het Scholengemeenschap Ubbo Emmius) en Jeltske Beeksma (projectleider STO regio Zuidoost Groningen en Regio contactpersoon bij Expertisepunt LOB) zullen reflecteren op de mogelijke praktische invulling van deze 7 punten.