Sterk Techniekonderwijs LIVE: Webinar ‘Techniekverwante scholen in Sterk Techniekonderwijs’

Webinar ‘Techniekverwante scholen in Sterk Techniekonderwijs’

Datum: woensdag 6 oktober 2021 
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

In dit webinar staat techniek in niet-technische scholen centraal. Hoe laten scholen die geen techniekprofielen in huis hebben leerlingen kennismaken met techniek en stimuleren ze zo de doorstroom naar technische opleidingen?

In deze aflevering gaat de regio Techniekpact West-Friesland vertellen hoe ze ook de scholen zonder “harde” techniekprofielen op basis van gelijkwaardigheid meenemen in STO. Daarbij versterken ze het techniekonderwijs in de profielen Groen en Dienstverlening &’ Producten onder andere door op de betreffende scholen “labs” op te zetten, die ook weer een regiofunctie krijgen voor het po en andere vo-scholen in de omgeving.