Sterk Techniekonderwijs LIVE: Webinar ‘Op weg naar doorlopende leerroutes’

Webinar ‘Op weg naar een doorlopende leerweg’

Datum: woensdag 16 maart 2022
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

In elke STO-regio staat de samenwerking tussen vmbo en mbo hoog op de agenda. Vaak wordt er ingezet op doorlopende programma’s, zodat er voor leerlingen een doorlopend traject ontstaat. Dat kan door onderling afspraken te maken, maar ook door gebruik te maken van de wet doorlopende leerroutes. 16 maart staan de mogelijkheden die deze wet biedt centraal.

Vragen als: hoe kunnen programma’s in elkaar geschoven worden, hoe toets je deze programma-onderdelen, hoe ziet een PTA/OER eruit en hoe zit het met de onderwijstijd en het docententeam komen aan de orde.  Vanuit de wet wordt een toelichting gegeven,  daarna volgt een gesprek met Brant Visser van STO-regio Techniek Expertise Centrum in Zuidoost-Friesland, Petra Hummel van Stichting Consortium Beroepsonderwijs en Henk de Vries, van ROC de Friese Poort over hoe de regio doorlopende leerroutes aan het realiseren is, welke hobbels zij daarbij op hun weg vinden en hoe ze daarmee omgaan en hoe het mbo flexibel aansluit op het vmbo.