Sterk Techniekonderwijs LIVE: Webinar ‘Docententekort’

Webinar ‘Docententekort’

Datum: woensdag 19 januari 2022
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

De laatste jaren neemt het tekort aan docenten in de beroepsgerichte vakken van het vmbo toe, onder meer door vergrijzing en teruglopende instroom. Dat kan een remmende factor worden in het realiseren van de ambities van Sterk Techniekonderwijs, omdat er voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderdelen in het onderwijs immers menskracht nodig is en er ook nog les gegeven moet worden.
In deze aflevering van STO LIVE spreken we met regio’s die samen optrekken met andere partijen om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen krijgen.