Innovatiedag AR, VR, AI

Innovatiedag AR, VR, AI

Al een tijdje maakt STO zich sterk voor de ontwikkeling van content voor de toepassing van AR, VR en AI; XR hebben we dat genoemd. Tot eind 2023 deed ze dat als onderdeel van de groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal (IOL), maar vanwege verschil van inzicht tussen de projectleiding en STO is besloten de samenwerking met dit groeifonds stop te zetten. Nu wordt er naar andere manieren gezocht om financiële middelen te verkrijgen voor het geschikt en beschikbaar maken van content voor het vmbo, passend bij de beroepsgerichte programma’s.

Veel scholen beschikken over hardware in de vorm van VR-brillen, Hololenzen, enz. Rond de inzet van zowel hard- als software wordt een kennismakingscursus georganiseerd, onder de naam Innovatiedag AR, VR en AI. Op 8 april kunt u, samen met maximaal 41 collega’s leren werken met software en kennis en ervaringen delen.