Transitiefase 2020-2023

Uitvoering van regionale plannen

Scholen werken in de transitiefase aan de uitvoering van de gemaakte regionale plannen.

Transitiefase

In deze fase werken scholen aan de uitvoering van hun regionale plannen, waarbij gewerkt wordt aan een duurzaam aanbod van het techniekonderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om de harde techniek, maar bijvoorbeeld ook om het integreren van techniek en technologie in de andere profielen en leerwegen in het vmbo.

Voor de financiering is er per regio een bedrag beschikbaar. Het maximumbedrag dat een regio kan aanvragen is gebaseerd op het aantal leerlingen (bb, kb en gl) in de vijf technische profielen – naast PIE, BWI en M&T, ook Maritiem en Techniek (MaT) en Media, Vormgeving en ICT (MVI) – en de leerlingen in die profielen in het vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De bedragen variëren van € 2.400 – € 4.000 per leerling (voor bb en kb, afhankelijk van het profiel). Voor leerlingen in de gl gaat het om de helft van deze bedragen.

In elk plan moet het regionale bedrijfsleven minimaal 10 procent cofinanciering inbrengen, in geld of in natura. Daarnaast is er een budget gereserveerd van maximaal € 2 miljoen voor regio’s die geen of zeer weinig techniekonderwijs hebben.

infographic 2