Planvorming 2018-2019

Geld voor planvorming

Om als vmbo-school aanspraak te maken op de regeling wordt gevraagd om een partnerschap in de regio aan te gaan en samen een inhoudelijk, regionaal plan op te stellen. Uiterlijk 31 oktober dient de vooraanmelding van de door u gevormde regio binnen te zijn en voor 1 april 2019 moet het plan worden ingediend.

Regionale plannen

Ook gaan vmbo-scholen in de aanloopfase – samen met partners in de regio – aan de slag met het opstellen van regionale plannen. Alle scholen met beroepsgericht vmbo ontvangen daarvoor een bedrag. Het gaat om een bedrag van in totaal circa €50 per bovenbouwleerling (leerjaar 3 en 4) in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (alle profielen). Voor leerlingen in de gemengde leerweg gaat het om de helft van dit bedrag. Met dat geld kunnen scholen iemand vrijspelen om de plannen te maken en het benodigde netwerk op te zetten. Scholen dienen uiterlijk 1 november 2018 een vooraanmelding (inclusief beoogde samenwerkingspartners) te doen en de regionale plannen uiterlijk 1 april 2019 in te dienen. Zij kunnen daarbij voor eventuele vragen en advies een beroep doen op het centrale ondersteuningspunt van Sterk Techniekonderwijs.