Aanloopfase 2018-2019

Financiële injectie voor harde techniek

Scholen krijgen in 2018 en 2019 een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Aanloopfase

In de aanloopfase krijgen scholen voor elke bovenbouwleerling (leerjaar 3 en 4) in de profielen PIE, BWI en M&T van de beroepsgerichte leerwegen een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het gaat om circa € 1500 per leerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in 2018 en € 3000 in 2019. Voor leerlingen in de gemengde leerweg gaat het om de helft van deze bedragen. De middelen worden door DUO als aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld.