Regelingen

Kamerbrieven en regelingen

U vindt op deze pagina beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Techniekonderwijs.

Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023

Op 12 september 2018 zijn de kaders voor de planvorming van Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd. In deze regeling voor de transitiefase van de middelen voor het technisch vmbo vindt u informatie over:

  • Het penvoerderschap;
  • De subsidieaanvraag en het beoordelingskader;
  • Wat een techniekregio en een techniekarme regio is;
  • De vooraanmelding van de subsidieaanvraag;
  • De cofinanciering vanuit het bedrijfsleven.

In de bijlagen vindt u het beoordelingskader waarin staat aan welke criteria het regioplan moet voldoen en de elementcodetabel van opleidingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Het formulier om u als regio aan te melden voor de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs is te vinden op de site van DUS-I. Bij de vooraanmelding moet een intentieverklaring gevoegd worden (voorbeeld).

Download de regeling

Regeling aanvullende bekostiging technisch onderwijs

De regeling van 20 juni 2018 op basis waarvan vmbo-scholen met een profiel PIE, BWI of M&T in 2018 en 2019 aanvullende bekostiging krijgen.

Kamerbrief ‘Samen naar een technisch vmbo’

In deze kamerbrief van 5 juni 2018 informeert Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de uitwerking van de investering in het techniekonderwijs op het vmbo uit het regeerakkoord.

Download de regeling