31 oktober 2022

Artikelenreeks: In het hart van Sterk Techniekonderwijs

Onderzoek wijst uit: samenwerking goed op gang

Samenwerking zit in het hart van Sterk Techniekonderwijs. In een nieuwe serie staan inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen de ketenpartners in de STO-regio’s centraal. De voorbeelden zijn ontleend aan gesprekken die onderzoekers van het consortium Monitor Sterk Techniekonderwijs jaarlijks houden in 20 STO-regio’s. Aan bod komt de samenwerking tussen verschillende ketenpartners: vmbo, primair onderwijs, mbo en bedrijfsleven.

Deel 1: Samenwerking tussen primair onderwijs en vmbo

In het eerste deel van de serie ‘In het hart van Sterk Techniekonderwijs’ ligt de focus op de samenwerking tussen het vmbo en het primair onderwijs (po). Het artikel beschrijft welke activiteiten in de STO-regio’s met het po worden ondernomen, het belang van investeren in samenwerkingsrelaties en het maken van een goede match, hoe en waar er wordt samengewerkt en manieren om de samenwerking(sactiviteiten) te borgen.