Docententoolkit: Samen (regionaal) opleiden

location-on-map Alle provincies
Lerarentekort en professionalisering Lerarentekort en professionalisering
Artikel Artikel

Samen (regionaal) opleiden

Docenten techniek in het vmbo volgen vaak een andere route naar het docentschap dan de “traditionele” route via het voortgezet onderwijs naar de lerarenopleidingen. Met de toenemende aandacht voor het stimuleren van zij-instroom en hybride docenten zal dit nog vaker het geval zijn. Deze nieuwe talenten hebben mogelijk al veel vakkennis en praktijkervaring opgedaan en moeten vooral geschoold worden in pedagogiek en didactiek. Hiervoor zijn maatwerktrajecten nodig. Een actieve samenwerking met de lerarenopleidingen is hierbij van groot belang. Volledige bevoegdheid en fulltime docentschap hoeven daarbij niet het einddoel te zijn; instructeurs, onderwijsassistenten en -ondersteuners en hybride personeel kunnen een zéér waardevolle bijdrage aan het onderwijs leveren.

Lees het artikel

De docententoolkit

Dit artikel maakt deel uit van de docententoolkit. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

(Regionaal) opleiden en professionaliseren

Dit artikel behoort tot de categorie (regionaal) opleiden en professionaliseren. Dit onderdeel van de docententoolkit richt zich vooral op de kwalitatieve kant van het docententekort, namelijk het opleiden en bijscholen van docenten. Centraal staan de vragen, hoe kunnen docenten hun pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren, juiste bevoegdheden halen en voorbereid zijn op de technische innovaties en onderwijsvormen van morgen?