Docententoolkit: Leren buiten de school

location-on-map Alle provincies
Lerarentekort en professionalisering Lerarentekort en professionalisering
Artikel Artikel

Leren buiten de school

In de huidige tijd, waarin veranderingen en innovaties aan de orde van de dag zijn, is het voor het onderwijs van groot belang om bij te blijven. Dat lukt niet binnen de schoolmuren; het is daarvoor noodzakelijk om de blik naar buiten te richten, relaties op te bouwen met andere scholen, organisaties en het bedrijfsleven, en de netwerken actief te onderhouden. Pas dan ontstaat die kruisbestuiving die zo verhelderend, inspirerend en nodig is. In het artikel “Leren buiten de school” hieronder noemen we een aantal vormen van activiteiten waarin dat contact gegoten kan worden. Meer uitgewerkte praktische tips bij deze activiteiten vindt u in het aanvullende artikel “TIPS bij Leren buiten de school”.

Leren buiten de school Tips bij Leren buiten de school

De docententoolkit

Dit artikel maakt deel uit van de docententoolkit. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

(Regionaal) opleiden en professionaliseren

Dit artikel behoort tot de categorie (regionaal) opleiden en professionaliseren. Dit onderdeel van de docententoolkit richt zich vooral op de kwalitatieve kant van het docententekort, namelijk het opleiden en bijscholen van docenten. Centraal staan de vragen, hoe kunnen docenten hun pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren, juiste bevoegdheden halen en voorbereid zijn op de technische innovaties en onderwijsvormen van morgen?