Docententoolkit: Begeleiden van zij-instroom

location-on-map Alle provincies
Lerarentekort en professionalisering Lerarentekort en professionalisering
Artikel Artikel

Begeleiden van zij-instroom

Veel zij-instromers in het technisch vmbo verlaten binnen een paar jaar het onderwijs weer. Om het docententekort duurzaam te verminderen moet er dus niet alleen aandacht besteed worden aan het werven van zij-instromers, maar ook aan het vasthouden ervan! Het behouden van zij-instromers vraagt om een samenhangende strategie die rekening houdt met de behoeften en kwaliteiten van zij-instromers, zo blijkt uit het masteronderzoek van Tom Hoogendoorn naar de motivatie van zij-instromers om in het technisch vmbo te blijven. In dit artikel vatten we de bevindingen van Hoogendoorns onderzoek samen en geven we handvatten om zij-instromers te behouden voor het onderwijs.

Lees het artikel

De docententoolkit

Dit artikel maakt deel uit van de docententoolkit. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden

De doorstroom van bevoegde docenten vanuit de technische docentenopleidingen naar het onderwijs is de komende jaren niet voldoende om aan de vervangingsvraag te voldoen. In de regioplannen geven STO-regio’s aan graag ook mensen te willen aantrekken die niet de “traditionele” route naar het docentschap via middelbare school en docentenopleiding hebben gevolgd. Dit zijn bijvoorbeeld studenten van andere (technische) opleidingen, omgeschoolde instructeurs, praktijkbegeleiders en TOA’s, zij-instromers van buiten het onderwijs, et cetera.