Heisessie Techniektalenten

Doorlopende leerlijnen in het technisch onderwijs. Hoe pakken ze dat in andere landen aan? Om die vraag te beantwoorden en te kijken wat we daarvan kunnen leren waren we op 24 mei 2022 op bezoek bij het VITO in Hoogstraten (België).

Het Belgische onderwijs kent geen Middelbare Beroepsopleidingen zoals we die in Nederland kennen. Leerlingen met praktische talenten volgen hun secundair onderwijs in de richting “Arbeidsmarkt Finaliteit” waarvandaan ze na 6 of 7 jaar uitstromen naar de arbeidsmarkt. Ze volgen dus een doorlopende leerlijn op één school van leerjaar 1 tot en met 6 met de mogelijkheid van een 7e specialisatie jaar.

Het VITO biedt een breed aantal opleidingen aan, waaronder technische- en groene uitstroomprofielen. Dit onderwijs wordt grotendeels projectmatig aangepakt. Integratie met de omgeving vindt daarbij heel gericht vanuit de school plaats. Maatschappelijke organisaties uit de regio kunnen een beroep op de school doen voor hun bouwprojecten. De school verzorgt dan het hele project waarbij de leerlingen de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn geweest voor de realisatie van een breed aantal bouwkundige hoogstandjes van Scouting accommodaties tot de eigen schoolgebouwen. Dat laatste was voor ons wel heel indrukwekkend. Terwijl we rondliepen over de ruime open campus drong langzaam tot ons door dat die gebouwen allemaal door de Techniektalenten van deze school gerealiseerd zijn. Vol inspiratie en nieuwe inzichten hebben we de dag afgesloten met een typische Belgische lunch met Smoskes.‍

In het najaar plannen we een opvolger voor deze dag waarbij we een delegatie vanuit het VITO in onze regio gaan ontvangen.