Over Regio West-Brabant Midden

Over de regio

Wij willen een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk vmbo-techniekonderwijs realiseren binnen de regio, dat aansluit op het middelbaar beroepsonderwijs en de toekomstige technische arbeidsmarkt in de regio.

De ontwikkelingen op het gebied van techniek gaan razendsnel. Dat vraagt om continue inhoudelijke afstemming van onderwijsaanbod op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt en om training van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals flexibiliteit creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Om de ambitie van een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk vmbo-techniekonderwijs te vervullen zijn nodig:

  • Vergroting van de instroom
  • Inhoudelijke afstemming op de behoefte van de toekomstige regionale arbeidsmarkt
  • Vergroting van de doorstroom naar het technisch en technologisch mbo
  • Beschikking over basisvoorwaarden voor sterk en eigentijds techniekonderwijs

Organogram STO West-Brabant Midden

Betrokken vmbo-scholen

Markland College, locatie Oudenbosch

Oudenbosch

Munnikenheide College, locatie Rucphen

Rucphen

Munnikenheide College, locatie Etten-Leur

Etten-Leur

Da Vinci College

Roosendaal

Gertrudis

Roosendaal