Recyclemonster verbindt talenten van PO en VO in techniekonderwijs

Recyclemonster verbindt talenten van PO en VO in techniekonderwijs

Een prikkelend techniekprogramma die de mogelijkheden van de eigen klas overstijgt; dit was de motivatie van de leerkrachten basisonderwijs Roy Mol (SKOWF) en Jan Dekker (Allure). Naast dat zij bevlogen leerkrachten zijn, hebben zij namelijk een warm hart voor technisch onderwijs. Echter zijn zij werkzaam bij verschillende schoolbesturen. Tot voor kort bleek dit vaak een beperking bij het uitrollen of opschalen van technisch onderwijs. Binnen de netwerkorganisatie TechniekPact West-Friesland leerden zij elkaar en elkaars kwaliteiten beter kennen. Ook bracht het hen in contact met de kennis en mogelijkheden van het technische vmbo-onderwijs. Samen met Mirjam Grunstra van Tabor College d’Ampte ontwikkelden zij een vierdelige lessenserie met als onderwerp ‘Het grote gerecyclede monster in een miniwereld’. De lessenserie is met aspecten van plasticrecycling, machinegebruik, green-screen en stopmotion zeer divers.

Talenten delen

‘Mooi in deze samenwerking is dat er gebruik wordt gemaakt van elkaars talenten door samenwerking’, aldus projectleider van het TechniekPact West-Friesland Gerben Bakker. Daar waar Jan en zijn schoolbestuur sterk zijn in de traditionele ambachten is het schoolbestuur van Roy zeer actief in het aanbieden van moderne technieken. Naast de faciliteiten die het technische vmbo-onderwijs te bieden heeft, is Mirjam ook een persoon die ideeën weet te verbinden. Naast de praktische component heeft de lessenserie ook oog voor didactiek. Zo kunnen kinderen met een technische kwaliteit participeren in de begeleiding van de groep. Voor alle drie de betrokkenen geldt dat zij mede vanuit de middelen uit het Sterk Techniekonderwijs (STO) tijd en focus krijgen om binnen de eigen organisatie techniek sterker te verankeren en de verbinding te zoeken in de regio. De volgende lesdoelen hebben een plaats in de door hen ontwikkelde lessenserie:

  • De leerlingen weten welke soorten plastic te recyclen zijn.
  • Ze leren gereedschap veilig te gebruiken en passen rekenen en wiskunde toe bij het bouwen van een piepschuimhuis.
  • De leerlingen leren digitale vaardigheden op het gebied van Stop-Motion en het werken met TinkerCad.
  • In de laatste lespresenteren de kinderen hun eindproducten aan klasgenoten, ouders of anderen.

Via monster@techniekpactwf.nl is informatie over de lessenserie voor alle geïnteresseerden op te vragen.

Doorlopende leerlijn PO-VO

Een project als ‘Het grote gerecyclede monster in een miniwereld’ laat zien dat een goed idee met de juiste energie kan worden gerealiseerd. Het is Senna uit groep 6 van de Sint Nicolaasschool in Nibbixwoud goed bevallen; ‘Ik vond het leuk een keer niet uit mijn werkschrift te werken maar met mijn handen. Het is zeker aan te raden voor andere scholen en kinderen’. In de regio West-Friesland zijn de ambities dan ook groot. De stip op de horizon is voor hen een doorlopende leerlijn PO-VO waar alle jaargroepen uit het basisonderwijs bij betrokken worden. Een pré hierbij is dat alle grote schoolbesturen voor basisonderwijs in de regio West-Friesland zich met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst geschaard hebben achter de doelstellingen van Sterk Techniekonderwijs. Dit maakt dat PO en VO samen aan tafel zitten voor het uitwerken ervan.