Over TechniekPact West-Friesland

Over de regio

Scholen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten hebben zich in West-Friesland verenigd in TechniekPact West-Friesland. Drie doelstellingen moeten de aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren en versterken.

De techniekopleidingen moeten ten eerste vernieuwd en versterkt worden naar behoefte. Dit gebeurt door in te zetten op de doorlopende programmalijnen en het gezamenlijk vormgeven van het technische vmbo-curriculum. Ook wordt gekeken naar de regionale techniek-infrastructuur binnen de onderwijsinstellingen en bedrijven.

Tweede doel is het verbreden, opscholen en consistent versterken van de docententeams techniek, de instructeurs en de praktijkbegeleiders. Het derde doel is het vergroten en verbreden van de instroom in de techniekopleidingen (po en LOB). Daarbij ligt de focus op het kwantitatieve en kwalitatieve evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt.

Zo moet de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo moet worden vergroot, evenals de doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo.

Met het STO-project, dat tot 2023 loopt, zal een basis worden gelegd om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken. Deze kwalitatieve uitdaging legt het fundament voor het beoogde evenwicht op de technische arbeidsmarkt in de regio.

Betrokken vmbo-scholen

Vonk onderwijs

Grootebroek

Martinuscollege

Grootebroek

Praktijkschool Westfriesland

Hoorn

SG Newton

Hoorn

Tabor College d’Ampte

Hoorn

Ronduit De Spinaker

Hoorn