Regio Rotterdam-Noord

De metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) met meer dan twee miljoen inwoners en een bijdrage van circa 15% aan het Bruto Nationaal Product is een belangrijk economisch centrum van Nederland. Het stimuleren van werkgelegenheid en versterken van de aantrekkingskracht vereist economische en technologische vernieuwing. De ontwikkeling van nieuwe technologieën moet in een hogere versnelling komen. Intensieve relaties tussen overheden, kennisinstellingen, onderwijs en bedrijven zijn hiervoor noodzakelijk. Door middel van ons programma Sterk Techniekonderwijs dragen wij bij aan het realiseren van het voorgaande.

Visie op de ontwikkeling van de regio

Het gebied Rotterdam beslaat een groot aantal scholen en partners en is door het ministerie van OC&W ruwweg opgedeeld in twee regio’s; Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid. Beide gebieden vertegenwoordigen een groot aantal vo-scholen, po-scholen, vso-scholen, pro-scholen, mbo’s en partners uit het bedrijfsleven. Waar in de toekomst uiteraard samenwerking mogelijk is, en eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd, tussen de regio’s Noord en Zuid, is voor dit programma gekozen de stad Rotterdam op te delen in 2 regio’s om de uitvoerbaarheid van het programma realistisch te houden.

Samenwerking op de langere termijn en in latere fasen van dit programma is noodzakelijk om de beoogde doelstellingen te kunnen behalen. Dat geldt overigens voor de gehele regio Rijnmond. Datgene waar de wereldstad Rotterdam bekend om staat, namelijk haar ’slimste’ haven en industrieel complex (ons programma de ‘innovatieve haven’ speelt hier op in), de continue nieuwbouw en opbouw van huizen, woontorens en bedrijfspanden (het profiel BWI wordt weer gestart), de alsmaar groter wordende markt voor technologie en digitalisering (we zullen een mobiel techniekcentrum realiseren dat hier op in speelt, m.n. de ICT-vaardigheden (programmeren)) vraagt om een samenwerking regio breed die het gehele Rijnmond gebied beslaat en niet sec de regio’s zoals deze zijn onderverdeeld voor dit programma.  De vierde industriële revolutie speelt zich af in alle (techniek)sectoren. Er is sprake van een transitie naar een steeds slimmer wordende maatschappij. Het Internet of Things (IoT), Virtual Reality en Artificial intelligence, robotisering, digital twins en 3D-printen dragen bij aan een verhoging van de arbeidsproductiviteit en de werkefficiëntie. Ook wordt er geïnnoveerd met nieuwe materialen in de maakindustrie. Dit betekent dat alle leerwegen binnen de (vmbo)profielen én alle kwalificatie dossiers in het mbo te maken hebben met deze innovatie. Op alle niveaus zijn er ‘handjes’ nodig om mee te werken aan de transitie van onze maatschappij.

De stad en het achterland van de regio schreeuwen om technisch geschoold personeel. Hiervoor zullen we met elkaar de handen ineen moeten slaan. De regio Rotterdam Noord heeft het initiatief genomen om de 7 Rijnmond-regio’s bij elkaar te brengen en afspraken te maken over samenwerking op een aantal thema’s.

Om onze visie te realiseren zijn drie speerpunten geformuleerd en elf programmalijnen. Deze speerpunten komen voort uit intensief overleg tussen de onderwijspartners en bedrijfsleven in onze regio.

Lees meer +Lees minder -
STO18065 - STO19056
Technologische vernieuwing Werkefficiëntie Betere beeldvorming Techniekcentra Samenwerking op elk niveau Innovatie Samenwerking bedrijfsleven
Contactgegevens
Naam regio
Regio Rotterdam-Noord
Penvoerder
Simon Baars, organisatie LMC-VO
Naam contactpersoon
Melanie Hobo
Functie contactpersoon
Managementassistent STO regio Rotterdam-Noord
Organisatie contactpersoon
STC
E-mailadres contactpersoon

Vanuit de doelstellingen van STO en de ontwikkelingen in onze regio kiezen wij voor de volgende speerpunten:

  1. Betere beeldvorming: Het creëren van een aantrekkelijk beeld van de rol van ‘techniek en technologie’ in toekomstige beroepen.

  • Met deze betere beeldvorming willen we leerlingen/studenten van po t/m mbo enthousiasmeren en stimuleren om vaker een technische (vervolg) opleiding te kiezen.
  • Hiervoor richten wij vijf verschillende techniekcentra in samen met bedrijfsleven.
  1. Een dekkend techniek aanbod voor de regio.

  • We starten het profiel BWI samen met Rijnmond Bouw.
  • We geven ICT een prominentere rol binnen de opleidingen.
  • We onderzoeken op welke wijze M&T opgezet kan worden voor de regio samen met bedrijfsleven.
  1. Samenwerking op elk niveau met alle betrokken partijen (vanuit de publieke en private sector) binnen de regio

Betrokken vmbo-scholen

Melanchthon – Mathenesse

Rotterdam

Melanchthon – Wilgenplaslaan

Rotterdam

Melanchthon – Kralingen

Rotterdam

Unie noord – locatie Gijsbert Karel van Hogendorp

Rotterdam

Rotterdam Designcollege

Rotterdam

Scheepvaart en transport College

Rotterdam

Mavo Centraal

Rotterdam

HPC Centrum

Rotterdam

Vmbo Grafisch lyceum Rotterdam

Rotterdam

Vakcollege Hillegersberg

Rotterdam

De Toorop Mavo

Rotterdam

Libanon Lyceum

Rotterdam

Roncalli mavo

Rotterdam

Schreuder College – De Villeneuvestraat

Rotterdam

Nieuws

10 december 2020

GLR on tour voor Sterk Techniekonderwijs

Het Grafisch Lyceum Rotterdam gaat in 2021 met een multifunctionele ‘techniekwagen’ vol innovatieve snufjes touren in de regio.

25 september 2020

Geslaagde Kick-off STO Rotterdam-Noord

Met de slogan ‘Samen zetten we techniek op de kaart!’ is de regio nu echt uit de startblokken.

Agenda

22 juni 2021

Beroepen in Beeld dagen Techniek

Op 22 juni en 24 juni 2021 organiseert STO-SOB Rotterdam de eerste Beroepen in Beeld-dagen.

Digitale nieuwsbrief

De regio Rotterdam-Noord heeft een eigen nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief