Tech-Town bijeenkomst

Op 27 september 2023 vindt voor alle TechTown-scholen een bijeenkomst plaats van 15.30 tot 17.00 uur. Naast collega’s van de TechTown-scholen zijn ook andere belangstellenden van harte welkom! Tijdens deze bijeenkomst kun je kiezen uit verschillende presentaties én staat ontmoeten centraal.

1.    Een presentatie over het nieuwe digitale lespakket dat in onze opdracht is ontwikkeld over de 7 werelden van techniek. Leerlingen bouwen in dit programma aan een slim en duurzaam Rotterdam. Dit programma is geschikt voor groep 7 en 8 van basisscholen en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
2.    Een presentatie over de leskaartenselector waarin honderden opdrachten zijn opgenomen voor diverse profielen in de onderbouw van het vmbo en voor lessen aan basisscholen. De kaarten dienen als inspiratie om in co-productie te bouwen aan een mooi onderbouwprogramma dat moet leiden tot een gemotiveerde keuze voor een profiel en keuzevakken.
3.    Code Groen Educatie (voorheen Milieu Dichterbij) maakt duidelijk hoe zij scholen kunnen ondersteunen bij het bouwen aan een programma duurzaamheid (bijv. binnen burgerschap). Naast de eigen projecten besteden zij ook aandacht aan het programma Eco-schools.
4.    Collega’s van het Experience College vertellen over hoe zij leerlingen laten leren buiten de school door hen extern keuzevakken te laten volgen en verdiepende stages te laten lopen bij een geselecteerd aantal bedrijven.
5.    Boaz Bar Adon van het Plastic Lab 010 en Burhan Carlak van Oceanlab 010 geven samen een presentatie over workshops de zij aanbieden aan basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op het gebied van duurzaamheid en technologie.

Werk je niet op/voor een TechTown-school, maar wil je toch aanwezig zijn? Meld je dan vóór 8 september a.s. aan via info@techtown.nu. Vermeld hierbij je naam, de organisatie waarvoor je werkt en het nummer van de presentatie die je wilt volgen.