STEAM basistraining

STEAM basistraining

Dit najaar wordt in Gouda een STEAM basistraining gegeven voor leerkrachten en andere leerlingbegeleiders die aan de slag willen met STEAM. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics en is internationaal een veelgebruikte term. Bij STEAM-onderwijs staan probleemoplossend vermogen, creativiteit, samenwerking en plezier centraal. STEAM-activiteiten leren kinderen om planmatig te onderzoeken en om op basis van hun bevindingen hun eigen oplossingen te ontwerpen. Ze leren om van hun ontwerp een werkend prototype te maken en ervaren hoe nuttig kennis is en hoe leerzaam het is om ideeën te delen.

Basistraining van 6 dagdelen

De STEAM basistraining wordt gegeven door Thijs van der Kaaij van STEAMlabs.nl en bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur. Hierin gaan de deelnemers vooral veel zelf aan de slag. De opzet van elke lesdag is als volgt: eerst maken de deelnemers kennis met de materialen en de mogelijkheden. Aansluitend passen ze de nieuwe kennis toe in een meer open situatie (challenge). De lessen vinden plaats in de Techniekwerkplaats, op de tweede verdieping van de Chocoladefabriek (Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda).

Doelen

De basistraining is bedoeld voor leerkrachten en andere leerlingbegeleiders. Na het volgen van de training:

  • kunnen de deelnemers op basis van eigen ervaringen uitleggen wat STEAM is
  • voelen ze zich start bekwaam om met hun groep aan de activiteiten te beginnen
  • hebben ze kennisgemaakt met de belangrijkste materialen en kunnen daar beredeneerde keuzes in maken
  • hebben ze ervaren hoe het is om gestuurd te werken én hoe de processtappen Denken, Doen en Delen worden doorlopen bij een challenge.

Cursusdata

De basistraining vindt plaats op maandagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur op de volgende data: 23 september, 7 en 21 oktober, 11 en 25 november en 9 december 2024. Maandag 16 december is indien nodig een reservedatum.

Aanvullende informatie

  • STEAMlabs zorgt voor alle devices en materialen
  • deelnemers ontvangen bij aanvang een reader en na afloop een certificaat
  • lesdag 2 kan worden ingevuld als officiële LEGO® Education training
  • Thijs van der Kaaij is als trainer CRKBO erkend, dit betekent o.a. dat de training zonder BTW aangeboden kan worden
  • de kosten bedragen €850 per deelnemer (vrijgesteld van BTW) inclusief reader en cursusmaterialen
  • leerkrachten van Goudse (basis)scholen krijgen €350 korting op de cursusprijs als ze zich inschrijven via de Brede School / Techniekpunt

Inschrijven
Geef bij ‘opmerkingen’ aan of je gebruik wilt maken van de korting voor de Goudse (basis)scholen.