Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer werkt!

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer werkt!

In Zoetermeer krijgt Sterk Techniekonderwijs steeds meer vorm. “We zijn zeker nog niet klaar, maar hebben al veel bereikt. In samenwerking met bedrijven hebben we bijvoorbeeld een heel jaarprogramma samengesteld voor de leerlingen”, aldus Nicole Hofland.

Een jaarprogramma in samenwerking met bedrijven

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer is een samenwerkingsverband van het primair onderwijs (po), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), de regionale overheid en het regionale bedrijfsleven. Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer heeft tot doel meer leerlingen richting techniekopleidingen en uiteindelijk technische beroepen te begeleiden en werkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek. “Binnen Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer focussen we ons op vijf programmalijnen: de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs stimuleren, het technisch onderwijs op het vmbo innoveren, waar nodig docenten ‘professionaliseren’ (voor zover het techniekonderwijs betreft), een doorlopende leerlijn techniek met zo min mogelijk overlappingen ontwikkelen die liefst van primair onderwijs via vmbo naar mbo loopt, en het uitbouwen van publiek-private samenwerkingen, dus onder andere deelname van het bedrijfsleven aan Sterk Techniekonderwijs stimuleren”, vertelt Nicole, relatiemanager voor Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer.