Over Regio Zoetermeer

Over de regio

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer is een samenwerkingsverband van het primair onderwijs, het vmbo, het mbo, de regionale overheid en het regionale bedrijfsleven. Sterk Techniekonderwijs werkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor en goed voor te bereiden op een technische opleiding en een loopbaan in de techniek.

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer heeft als doelstelling een verhoogde doorstroom van leerlingen van technisch vmbo naar technisch mbo te creëren en daarna een verhoogde uitstroom van het technisch mbo naar de regionale technische arbeidsmarkt.

Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de behoefte vanuit de regionale technische arbeidsmarkt en brengen hiertoe partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven graag met elkaar in verbinding. Binnen Sterk Techniekonderwijs bestaan vijf programmalijnen:

  • de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs stimuleren,
  • het technisch onderwijs op het vmbo innoveren,
  • waar nodig docenten ‘professionaliseren’ (voor zover het techniekonderwijs betreft),
  • een doorlopende leerlijn Techniek met zo min mogelijk overlappingen ontwikkelen die liefst van primair onderwijs via vmbo naar mbo loopt,
  • het uitbouwen van publiek-private samenwerkingen, dus deelname van het bedrijfsleven aan Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer stimuleren.

In onze nieuwsbrief beschrijven we wat er per programmalijn gebeurt.

Betrokken vmbo-scholen

Oranje Nassau College, locatie Clauslaan

Zoetermeer

MOTION Beweeg College

Zoetermeer