Nieuwsbrief Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek

Nieuwsbrief Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek

Met het activiteitenplan Samen voor Sterk Techniek Onderwijs bundelen scholen en bedrijfsleven in de Zaanstreek hun krachten om het VMBO techniek-/technologieonderwijs nog aantrekkelijker te maken en het nog beter te laten aansluiten op vervolgopleiding en werk. Trias VMBO, Zuiderzee College, Compaen VMBO, VMBO Pascal Zuid en Het Saenredam voeren de activiteiten uit. Partners zijn PO-bestuur van Agora en Zaan Primair, Praktijkschool de Brug, VSO Altra en het Regio College MBO. Tetrix Techniekopleidingen, Installatiewerk NH, Bouwmensen, Food & Proces Tech Campus en Goflex zijn de zeer betrokken technische opleidingsbedrijven. Via deze nieuwsbrief praten we je graag vier keer per jaar bij over de laatste ontwikkelingen. OVO Zaanstad is de penvoerder van Sterk Techniek Onderwijs Zaanstreek. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar s.hovinga@ovo-zaanstad.nl. We wensen je veel leesplezier!

Saskia Hovinga, projectleider STO Zaanstreek