Over Regio Woerden, Montfoort, IJsselstein en Nieuwegein

Over de regio

In de regio die zich uitstrekt van Nieuwegein naar IJsselstein, via Montfoort naar Woerden hebben 6 VO-scholen, twee MBO-opleidingen en het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio IJsselstein en Woerden elkaar gevonden om er gezamenlijk voor te zorgen dat het technisch onderwijs in de regio blijft bestaan.

Ze doen dat door middel van drie programmalijnen waar verschillende activiteiten aan gekoppeld zijn. Deze projecten draaien om kwaliteitsimpuls, beeldvorming en het gezamenlijk opleiden van leerlingen voor het vo, mbo en bedrijfsleven.

Programmalijn 1 focust zich op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, (bij)geschoolde docenten, een uitbreiding van het onderwijsaanbod in de harde techniekprofielen en wendbaarheid in en uitbreiding van het aanbod van de keuzevakken.

Projectleider: Ronald de Waal – Kalsbeek College
Bij programmalijn 2 draait het om een brede aanpak. In de regio moet het beeld van techniek positief beïnvloed worden. Po-leerlingen, jongens en meiden op de vo-scholen, hun ouders en docenten moeten kennis gemaakt hebben met de brede variëteit die de techniek biedt. Zo kan worden laten zien dat er naast de “vieze” techniek ook schone techniek bestaat en wordt getoond hoeveel carrièreperspectief er in deze sector is. Ook wordt ingezet op het doel dat leerlingen die eenmaal voor de techniek hebben gekozen, dat ook blijven doen in het vervolgonderwijs.

Projectleider: Anja Klever – TechnoHUB
Programmalijn 3 draait om het aanbieden van een doorlopende leerlijn vanuit het vo naar het mbo, zonder dubbelingen in de lesstof. Zo wordt een tech-mavo en het technische vak in de nieuwe leerweg vormgegeven.

Projectleider: Gijs Spruytenburg – ROC Midden Nederland
Bij alle projecten vindt een deel van het onderwijs in het bedrijfsleven plaats. In de periode 2020-2023 wordt de basis gelegd voor een blijvende samenwerking. De wereld van techniek blijft in beweging, dus ook na het verstrijken van de vier jaar zullen alle partijen er met elkaar voor zorgen dat de techniek bloeiend is in de regio.

Betrokken vmbo-scholen

Yuverta vmbo Montfoort

Montfoort

Minkema College

Woerden

Kalsbeek College

Woerden

Futura College

Woerden

Oosterlicht College

Nieuwegein