Samenwerking STOWMIJ leidt tot nieuwe keuzevakken Slimme Technologie op VO

VMBO leerlingen op het Wellantcollege in Montfoort kunnen komend schooljaar kiezen voor het keuzevak Slimme Technologie. Tijdens dit vak maken zij een CO2-meter. Super actueel, want vanwege COVID is het reuze interessant om te weten wat het CO2 gehalte in een ruimte is. Toch is dit niet de aanleiding voor deze invulling van het keuzevak. Dat was een lokale boer uit Montfoort. Hij wilde meer zicht krijgen op het CO2 gehalte in zijn stallen om ecologischer te kunnen boeren. Wellantcollege heeft vanwege het groene profiel een goed netwerk in de agrarische sector.

Kruisbestuiving vmbo en mbo

De bedoeling is dat docent Rene Kuppens straks met zijn klas op excursie gaat bij de boer om zijn wensen te inventariseren en op basis daarvan een een CO2 meter te maken. De leerlingen worden  hierin bijgestaan door studenten Technicus Engineering van MBO Rijnland. Deze niveau 4 studenten moeten de kerntaak “Begeleiden van werk” afronden tijdens hun opleiding. “Deze kerntaak bestaat onder meer uit het maken van een planning, het opstellen van een begroting, bijhouden meerkosten, het organiseren van werkbesprekingen en teammeetings volgens “Scrum”. Extra handen en kennis in de klas ontlasten bovendien de vmbo-docent aanzienlijk.” Zo snijdt het mes aan twee kanten, aldus Rene Kuppens. 

Niet een maar twee keuzevakken ontwikkeld

In de samenwerking STOWMIJ hebben docenten Hans van Rheenen van MBO Rijnland en Rene Kuppens van Wellant Montfoort de koppen bij elkaar gestoken voor de ontwikkeling van het keuzevak Slimme Technologie. “Tijdens het maken van de CO2 meter doen leerlingen vaardigheden op met sensoren en het programmeren van een mini-pc, zoals Arduino. Leerlingen met meer programmeervaardigheden kunnen als extra uitdaging de meter ook inzetten voor het meten van fijnstof en stikstof.  Het 2e keuzevak ligt inmiddels al op de plank. Hierin kunnen leerlingen een behuizing maken voor o.a. de CO2 meter. Ze gaan dan aan de slag met 3D ontwerpen en 3D printen. In september gaan we nadenken over een derde keuzevak. We hebben de smaak te pakken”, aldus Hans van Rheenen. 

Makkelijker door naar MBO

De keuzevakken zijn vanaf nu beschikbaar voor alle scholen in de samenwerking en voor alle niveaus in het vmbo. Wie beide keuzevakken op het VO heeft gevolgd kan straks nog makkelijker door naar een MBO opleiding zoals Smart Technology, ICT, Smart Building of Autotechniek op een van de Mbo’s in de regio. Dat is precies de bedoeling van de programmalijn “Gezamenlijk opleiden” waar de samenwerking STOWMIJ subsidie voor heeft gekregen van het ministerie van onderwijs. 

Regionale samenwerking Woerden – Montfoort – IJsselstein (STOWMIJ)

Bestuurders van de onderwijsorganisaties Cals College IJsselstein, Kalsbeek College, Minkema College, ROC Midden Nederland, MBO Rijnland, Wellant College Montfoort en Futura College én de Vrienden van de Techniek van het Cals College, Woerdens Techniek Talent en Bouwmensen Utrecht zetten in maart 2019 hun handtekening onder de plannen om technisch onderwijs in de regio te versterken. Oosterlicht College Nieuwegein sloot in 2020 ook aan. Bijzonder aan de samenwerking in deze regio is dat er al een actieve bedrijvenkring om de onderwijsinstellingen heen staat en dat alle partijen, buiten de organisatiebelangen om, zich committeren aan het regiobelang van Sterk Techniekonderwijs.