Inspiratiesessie over projectonderwijs voor docenten uit het VO

Nog altijd kiezen te weinig leerlingen voor de techniek. Om hier een extra stimulans aan te geven wordt op het VMBO in 2024 de nieuwe leerweg ingevoerd. Dit betekent dat er een praktijkcomponent wordt toegevoegd aan de theoretische leerweg van het VO. In 2021 zijn een aantal pilotscholen gestart in een landelijk traject.

Ter voorbereiding op het vormgeven van deze nieuwe leerweg brachten zo’n 10 vertegenwoordigers uit het VO een bezoek aan de Tech Campus. Onder de aanwezigen waren docenten, schoolleiders en afdelingsleiders van de scholen Oosterlicht, Cals, Christelijk Lyceum Zeist en Revius Wijk bij Duurstede. Deze scholen zijn tevens lid van de samenwerkingsverbanden STO (Sterk Techniek Onderwijs) uit verschillende regio’s, waar ook ROC Midden Nederland aan deelneemt.

Om een goede indruk te krijgen keken de gasten eerst rond in het Xperience Lab. In dit projectlokaal waren op dat moment de 2e -jaars studenten Technicus Engineering bezig met het project Farmbot. Twee studenten Technicus Engineering stonden de gasten te woord en beantwoorden diverse vragen.

“Wij werken aan een Farmbot, hiermee kun je planten automatisch besproeien of zaaien. We werken in zes fases van ontwerp tot realisatie. We maken zelf een ontwerp en een technische tekening, daarna gaan we bouwen en programmeren. We hebben 2 dagen per week project op maandag en donderdag. De rest van de week hebben we techniek lessen en avo-vakken. AVO vakken zijn wel van belang en ondersteunend ook hierbij maar hebben zeker niet mijn voorkeur (lachend). Tijdens de projecten ervaar ik voldoende ondersteuning en we werken volgens een stappenplan dus we hebben zeker niet het gevoel dat we verzuipen.”

De groep uit het VO is geïnteresseerd in de wijze van projectonderwijs. Hoe is dit op de TC vormgegeven?

Werken jullie aan simulaties of zijn het projecten van echte opdrachtgevers uit bedrijven? Dat kan allebei. “Een project van school is meestal flexibeler, echte opdrachtgevers willen resultaat zien. Dus dat voelt wel echter. Natuurlijk vraagt dit ook meer zelfstandigheid.”

Vraag: We willen meer leerlingen in de techniek hoe moeten we dit aanpakken?

“Het had mijn interesse aldus, student Technicus Engineering. Echt iets maken, een uitdaging krijgen is het leukste. Toffe dingen doen, vrijheid, keuze.”

Na de rondleiding ging de groep terug naar de projectruimte van de opleidingen Bouwkunde, Smart Building en Civiele Techniek. Docent Gijs legde uit hoe zijn opleiding projectonderwijs heeft vormgegeven. (Hulp van Digibib, Consortium Beroepsonderwijs. Projectopbouw en begeleiding door studentcoaches en vakdocenten.)

MBO Studenten Jesse en Daan vertelden over hun opleiding Bouwkunde en ervaringen met projectonderwijs. Zij hebben hun projectperiode en opleiding zelfstandig versneld en een bedrijfsverzamelgebouw in Revit ontworpen en opgeleverd. Jesse: Tekenen is het leukste dat er is, dus de tijd heb je dan niet meer door. Maar er zit zeker wel 2 tot 3 weken werk in.”

“We sprongen in het 1e jaar meteen in het diepe met het project: Bushalte. Het stappenplan staat klaar in de digitale omgeving met een plan van aanpak, losse opdrachten en producten.” “De werkprocessen voor examinering aan het einde van de opleiding zitten hier al meteen in”, vult docent Gijs aan. “Je werkt in groepjes van 4 aan een project van 10 weken. Onze docenten hebben echte werkervaring uit de praktijk, zoals architect, werkvoorbereider en constructeur. Dat is heel handig om inhoudelijke vragen aan te stellen. Het leert je ook dat je moet plannen, want niet elke docent is altijd in huis.” Docent Gijs: “Een heel belangrijk element is de feedback gestuurde aanpak. Studenten krijgen continue feedback en dus de ruimte om zichzelf te verbeteren. Geen afstraf momenten maar ontwikkelmomenten. Dit geldt ook voor het project in het geheel. Dit kan betekenen dat de student een onvoldoende heeft voor het project en dit in een volgend project alsnog kan laten zien.

Vraag: Wat is handig om al in vmbo 3 of 4 al aan te bieden? “Bijvoorbeeld fases uit het proces, een miniproject in een groepje. Omgaan met Excel is heel handig. Het gaat niet zozeer om kennis maar je wordt in de rest van je loopbaan geacht in staat te zijn om projectmatig te werken. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Ook werknemersvaardigheden en verschillende teamrollen in een project zijn onderwerpen waar al aan gewerkt kan worden in het VO.”

Wat heeft VO nodig om ook projectonderwijs te starten? Aanwezige uit VO: “Wij hebben wel ervaring met het vak O&O, maar ik heb vandaag weer veel nieuwe dingen gehoord. De structuur van projectaanpak kunnen we nog beter uitwerken. Ook zouden we hulp willen hebben bij het maken of schrijven van goede opdrachten/projecten. De verbinding met bedrijven, gemeenten of bijvoorbeeld rijkswaterstaat is hierin heel belangrijk dat had ik zelf al ondervonden maar heb ik vandaag weer bevestigd gekregen.”