Uitgelicht: Werkgroep 1A zet volledig in op PO-pakket

Uitgelicht: Werkgroep 1A zet volledig in op PO-pakket

Om meer te laten zien van wat de werkgroepen binnen Techniektalenten allemaal doen, zetten we op z’n tijd een werkgroep in het zonnetje. We beginnen met werkgroep 1A. Deze werkgroep is gericht op de ‘doorlopende leerlijn PO naar VO’. Projectleider van deze werkgroep is Febronie Stokla van het Munnikenheide College. We stelden haar en werkgroeplid Paul van Gils een aantal vragen over de werkgroep.

Sinds dit jaar is Febronie volledig projectleider nadat zij vorig schooljaar de werkgroep overnam van Nico Kerver. Er zijn sinds haar komst al een aantal veranderingen binnen de werkgroep geweest. De doelstelling is hetzelfde gebleven maar met het PO-pakket heeft de werkgroep een heel nieuw plan uitgerold.

Wat zijn de activiteiten/evenementen die horen bij de werkgroep?

“We hadden vorig jaar evenementen als W&T cafés, Techniekcarrousel, bedrijfsbezoeken en basisschoolbezoeken. Dit jaar is het PO-pakket opgezet. Een nieuwe insteek met nieuwe ideeën. We hebben onderzocht hoe bereidwillig docenten uit het PO zijn om W&T lessen te geven. Er kwam uit dat er een enorme drempelvrees is, ze zien geen tijd en geen mogelijkheden dus komt het niet van de grond. Met Tatja Ruissen hebben we begin dit jaar het pakket bedacht.”

“Dit pakket bestaat uit maakboxen van de Maak-O-Theek, waar alles in zit wat de docenten nodig hebben. Deze nemen de scholen binnen het PO af en wij helpen ze bij het thema van de maakbox. Zo gaan de scholen op bezoek bij scholen in het voortgezet onderwijs. Helaas is er door Covid nog geen schoolbezoek geweest, maar de eerste staan voor de komende periode op de planning. Vanuit Maak-O-Theek bieden ze ook begeleiding aan voor leerkrachten en directie. Dat is echt maatwerk en op die manier houden we het duurzaam.”

“We hebben daarnaast ook nog het Maaklab bedacht. Dat is echt gericht op leerlingen met excellente handjes die net iets verder willen gaan met W&T. In samenwerking met Shell is er bijvoorbeeld op het Aventurijn een Maaklab opgezet. Zij hebben het helemaal ingericht en na de aankomende vakantie gaat deze van start. Ze gaan in het Maaklab aan de slag met opdrachten, een paar weken achter elkaar, en sluiten dat blok dan weer af met een bedrijfsbezoek. Alle lessen zetten we op met het bedrijfsleven.”

“We hebben als laatste ook nog het plan om W&T journaals te gaan produceren. Informatieve video’s waarbij de leerlingen een kijkje krijgen in verschillende bedrijven en waarbij de presentator op zoek gaat naar antwoorden op verschillende vragen of probleemstellingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Willem Wever.”

Is de samenwerking met het bedrijfsleven een doel van de werkgroep?

“In die zin wil je natuurlijk de instroom van het vmbo verhogen en als ze zoveel in aanraking komen met het voortgezet onderwijs wordt de keuze voor de leerlingen makkelijker. Het helpt bij de beeldvorming.”

Voor een vraag over de Techniekcarrousels komen we bij Paul van Gils uit. Paul is al twee jaar vanuit het Munnikenheide College betrokken bij het contact met de basisscholen. Vanuit die rol gaat hij naar klassen toe om te vertellen over de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. “Door bij de scholen ieder jaar je gezicht te laten zien, vorm je bij de leerlingen maar ook bij de docenten een beeld van de school. Door dat werk paste het oppakken van de Techniekcarrousels heel goed bij mij.”

“Met dit format is er vorig jaar al een pilot gedraaid, nu hebben we het wel een andere draai gegeven om het samen te laten komen met de maakboxen. De eerste carrousel van dit jaar moet nog plaatsvinden, ook door alle maatregelen. Er zijn voor nu drie scholen gevonden waarbij we de eerste van dit jaar kunnen gaan draaien.”

“Iedere VO school van Techniektalenten zal een carrousel houden in school voor PO scholen uit de buurt. De eerste zal plaatsvinden op het Munnikenheide College en is dus in samenwerking met basisscholen uit Etten-Leur.”

Waar zijn Techniekcarrousels precies op gebaseerd?

“Er is een overkoepelend thema dat gebaseerd is op de Maakboxen, zodat het aansluit op waar de scholen al mee bezig zijn. De thema’s bepalen de scholen zelf met Maak-O-Theek, dat wordt dus naar eigen wens ingevuld. We zijn dan in totaal zo’n twee uur bezig met de leerlingen om allerlei opdrachten te doen binnen het thema.”

Het PO pakket rolt zich dus steeds meer uit. Waar kunnen de scholen zowel uit kiezen?

“Als basisschool kun je kiezen voor brons, zilver of goud. Afhankelijk van de hoeveelheid die je afneemt. Dit komt met een mooi geveldoek op de gevels van de scholen te staan. De intensiteit waarbij je dingen binnen het pakket afneemt, bepaalt welk label je op de gevel krijgt. Brons is in dit geval ook al super goed, dan neem je als school zeker al veel af.”

“We hopen het dit jaar nog voor elkaar te krijgen om heel het pakket en alle plannen uit te hebben gerold. De doeken worden nu ontworpen en het W&T journaal is echt pas in de eerste fase maar het idee is om voor de zomer al wel minimaal een pilot te hebben gedraaid. De rest van de plannen loopt of wordt binnenkort uitgevoerd. Er zijn inmiddels vijf scholen die de Maakbox afnemen en na de vakantie gaan er nog twee mee aan de slag, dus dat loopt ook goed.”

Hoe verloopt de samenwerking binnen de werkgroep?

Febronie: “Het was in het begin een beetje rommelig. Je wacht dan toch op goedkeuring van de Stuurgroep voor zo’n PO-pakket. Er zijn best wat zaken veranderd en daar is logischerwijs goedkeuring voor nodig. Gelukkig waren ze erg enthousiast en konden we aan de slag met dit plan.”

”Het was voor de werkgroepleden die al langer bij deze werkgroep zitten even wennen met deze nieuwe plannen maar dat is snel omgezet in een actieve werkgroep.”

Wat wil de werkgroep dit jaar nog bereiken?

Febronie: “Het zou heel leuk zijn als we een eerste aflevering van het W&T journaal kunnen maken. De rest van de plannen loopt dus dat is erg positief. Daarnaast hoop ik dat de financiering vanuit de gemeente voor de Maakboxen geregeld kan worden. Hier zijn onze Programmamanager en onze Penvoerder hard mee bezig.”

Paul: “Ik hoop dat we in ieder geval een aantal enthousiaste leerlingen van het basisonderwijs blij kunnen maken met techniek en ze lekker bezig laten zijn. Ik had er dit jaar iets meer van verwacht maar door ruimte en Covid is het er nog niet van gekomen. Dat is erg jammer. Laten we in ieder geval nu de start maken en wie weet kunnen we het aan het einde van het schooljaar nog een beetje rechttrekken.”