Thematafels

De maand juni stond in regio WBM onder andere in het teken van de thematafels. Binnen onze regio richten wij ons op vijf thema’s. Deze thema’s gaan in de toekomst veel invloed hebben op onze regionale arbeidsmarkt. De vijf thema’s zijn: biobased toepassingen in de bouw, energietransitie en duurzaamheid, smart farming, smart logistics en smart mobility.

In de maand juni was er elke donderdagmiddag een thematafel, waarbij we met afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, onderwijs vmbo en onderwijs mbo uit de regio samen kwamen om kennis te maken en verkenning binnen het thema te doen.
Zien we een verschil tussen wat het thema oproept bij het bedrijfsleven en het onderwijs? Op welke manier zien we de thema’s terug in het dagelijks leven, in het bedrijf en tijdens de lessen?

We hebben de bijeenkomsten georganiseerd op inspirerende plekken. Zo waren we welkom bij het klimaatcentrum van IW Brabant Zeeland tussen de warmtepompen en andere installaties, konden we vanaf de werkplek bij van Overveld Logistics de loodsen inkijken, verwelkomde het lokaal van de toekomst op het Da Vinci College ons zelf door middel van domotica. In de Utopiafoyer van het Markland College stonden meerdere voorbeelden van Smart Farming uit het middelbaar beroepsonderwijs en bevonden we ons midden in de techniek op het techniekplein van het Munnikenheide College.

Per thema waren de gesprekken heel verschillend, dus een korte samenvatting is lastig te maken. Een conclusie die je uit alle gesprekken kunt halen is dat de techniek snel verandert, dit vraagt iets van het personeel in het bedrijfsleven, maar dus ook van de leerling. Zo zien we binnen bepaalde sectoren een blijvende vraag naar het ambachtelijke vak en een uitbreiding naar meer geautomatiseerde toepassingen. Vanwege verduurzaming en de energietransitie zien we een toename in vraag naar materialenkennis. Ook komen er meer types installaties, waardoor de monteurs in de toekomst steeds meer verschillende vaardigheden moeten beheersen.

De eerste bijeenkomsten stonden in het teken van kennismaking en onderzoeken waar de thema’s al voorkomen. Bij de volgende bijeenkomsten gaat de oriëntatie verder: wat zien we terug in de regio? Kunnen er nog andere specialisten aansluiten? Hoe laten we de thema’s nog meer terugkomen in het onderwijs? Kortom: nog genoeg om voor bij elkaar te komen!