Leerlingen in contact met techniek tijdens Techniekdag

Leerlingen in contact met techniek tijdens Techniekdag

Nationale Techniekdag, het stond op de agenda voor 5 maart 2021 als een landelijke dag voor tech & techniek. Helaas door de Coronamaatregelen verzet naar een dag in september. Toch is er een aantal leerlingen in de regio West-Brabant Midden die een dag hadden met het accent op techniek. Het Sterk Techniekonderwijs liet deze dag, onder de naam Techniekdag, alsnog doorgaan.

Sterk Techniekonderwijs is in de regio West-Brabant Midden een intensieve samenwerking tussen Markland College Oudenbosch, Da Vinci College en Norbertus Gertrudis Mavo in Roosendaal, Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen, Curio en het bedrijfsleven. De samenwerking wordt Techniektalenten genoemd.

Tijdens Techniekdag zijn er gastlessen voor vmbo-leerlingen in de onder- en bovenbouw georganiseerd. Veel docenten moesten kiezen voor een digitale variant van gastlessen en bedrijfsbezoeken. Met onder andere filmpjes over machines in de bakkerij van Nagelkerke, een live stream op een duurzame rondvaartboot en een digitale gastles over Augmented Reality van Ar Technologies proberen de bedrijven zoveel mogelijk van zichzelf te laten zien. Ook was er een aantal medewerkers van bedrijven aanwezig voor een fysieke gastles op school. Door de gastlessen te koppelen aan opdrachten, werden de leerlingen uitgedaagd om de wereld eens door een technische bril te bekijken.

Op het Munnikenheide College gingen leerlingen aan de slag met de ‘7 Werelden van Techniek’ van Jet-Net &TechNet. Zo ontdekken de leerlingen wat technologie is en wat zijzelf later voor werk kunnen doen in de techniek. Op het Markland College maakten leerlingen onder andere kennis met zorgrobot Felix door een gastles van Happybots. Met de aangesloten scholen vonden verder gastlessen & bedrijfsbezoeken plaats van o.a. NOA Opleidingsbedrijf Afbouw, Suez afvalverwerking, Hoppenbrouwers Techniek, Stichting Bovendonk, Curio Tandartsassistente opleiding en Bakkerij Hans van Beijnen. In september doen de vier scholen weer mee door middel van bedrijfsbezoeken en gastlessen tijdens de Nationale Techniekdag.