Adviesraad STO Techniektalenten van start!

Op 7 februari 2022 vond de eerste Adviesraad voor Sterk Techniekonderwijs binnen onze regio West-Brabant Midden plaats. Na de opening door Barbara Baelemans, penvoerder voor ons STO programma, lichten Lieke van Genderen en Marjolein van der Velden de bedoeling van de adviesraad nog eens goed toe. De Adviesraad en de Thematafels gaan een belangrijke rol spelen in het structureel borgen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in onze regio. De Adviesraad bestaat uit 6 tot 8 leden. De leden vertegenwoordigen de belangrijke techniek sectoren in onze regio zoals de bouw, metaal, installatie en logistiek.

In de Adviesraad hebben de volgende leden zitting genomen:
Tjeuvo Verhoeven, Maarten van Rijn, Toine Visker, Ton van Tilburg, Martien Kats, Roger van Beveren, Erik Colijn, Barbara Baelemans.

We zijn blij met de start met deze groep leden die elk veel betrokkenheid voelen bij het techniekonderwijs in onze regio.

De Adviesraad wordt betrokken bij beleidsvorming en geeft advies aan de stuurgroep STO West-Brabant Midden met de regionale arbeidsmarkt als uitgangspunt. De Adviesraad blijft voortbestaan na de projectfase van STO (juli 2024) gezien het belang dat het bedrijfsleven het onderwijs blijft adviseren bij ontwikkelingen binnen het technische onderwijs.

De Adviesraad zal dan ook betrokken blijven bij de volgende actuele activiteiten binnen het onderwijs:

  • Instroom-doorstroom en promotie van technisch onderwijs
  • Onderwijsontwikkeling curriculum
  • Onderwijsontwikkeling doorlopende leerlijnen
  • Netwerken professionalisering van het onderwijs

De Adviesraad voedt thematafels, zowel met onderwerpen als deelnemers. In deze thematafels nemen werknemers uit verschillende bedrijven en docenten van de betrokken scholen deel, die betrokkenheid hebben met de thema’s uit de regio. Daarover volgt later meer. De tafels zijn ingedeeld naar de thema’s uit ons regioplan:

  • Smart Farming
  • Smart Mobility
  • Smart Logistics
  • Biobased toepassingen in de bouw
  • Energietransitie en duurzaamheid

De Adviesraad is uitstekend voorbereid en ontwikkeld door werkgroep 4A binnen ons programma.