300 leerlingen bezoeken 2-daagse DAB Experience

Weet jij waar de frietjes van Mc Donalds vandaan komen? En zit er eigenlijk meer suiker in een banaan dan in een glaasje cola? 300 leerlingen weten nu de antwoorden op alle vragen

DAB staat voor Delta Agrifood Business. Een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs. Een broedplaats die kennis verzamelt en deelt over Agrifood. Ze focussen op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a. 3D-printing) en op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen. Ze vernieuwen de manier waarop we voedsel, grond- en hulpstoffen verbouwen, telen en bewerken. Slimmer, duurzamer en circulair.

‍Op dinsdag en woensdag bezoeken we DAB in Bergen op Zoom. Bussen rijden deze twee dagen af en aan en zorgen dat 300 leerlingen van 10 verschillende vo-scholen opgehaald en thuisgebracht worden. 300 leerlingen die in groepjes een aantal uur nieuwe kennis opdoen, workshops volgen en zelf dingen maken.