Regio Utrecht

Zes vmbo-scholen uit de regio zijn samen met onderwijspartners, vervolgopleidingen en technische bedrijven gaan werken aan een plan, gebaseerd op vijf regionale opgaven van de provincie Utrecht.

Naast de regionale opgaven, zijn er ook een aantal regionale knelpunten. Het behoud van de technische profielen staat onder druk en de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe vaardigheden. Daarnaast zijn veel leeromgevingen van techniekonderwijs verouderd en kunnen scholen de (technische) ontwikkelingen moeilijk bijhouden.

Door middel van vijf doelstellingen en zeven hoofdactiviteiten in een activiteitenplan, moet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en moeten leerlingen beter worden voorbereid op een vervolgopleiding.

Dit vraagt om de gezamenlijke inspanning van vmbo’s, vervolgopleidingen en onderwijspartners, die gezamenlijk werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk sterk technisch onderwijs.

STO19078/ STO18057
Vijf regionale opgaven Vijf doelstellingen Zeven hoofdactiviteiten Activiteitenplan Onderwijsverbetering Gezamenlijke inspanning Duurzame samenwerking
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Utrecht
Penvoerder
X11 media en vormgeving
Naam contactpersoon
Nicoline Mulder
Functie contactpersoon
Programmamanager
Organisatie contactpersoon
NUOVO Scholengroep
E-mailadres contactpersoon

Vertaling van doelstellingen naar activiteiten

Regio Utrecht heeft 7 activiteiten ontwikkeld, die direct in relatie staan tot de beschreven doelstellingen. Informatie over de verschillende activiteiten, inclusief betrokken samenwerkingspartners en contactpersonen vind je hieronder.

Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 Activiteit 4 Activiteit 5 Activiteit 6

 

Activiteit 7

Betrokken vmbo-scholen

Broeckland College

Breukelen

VOLT!

Vleuten

Wellant College Utrecht

Houten

Globe College

Utrecht

Trajectum College

Utrecht

X11 Media en Vormgeving

Utrecht

Nimeto

Utrecht

Bedrijven en opleidingen betrokken bij planvorming

Agenda

01 juni 2021

Utrechtse onderwijs- en technologiefestival

Op 1 juni 2021 vindt hèt Utrechtse onderwijs- en technologiefestival plaats!