Over Regio Utrecht

Over de regio

Zes vmbo-scholen uit de regio zijn samen met onderwijspartners, vervolgopleidingen en technische bedrijven gaan werken aan een plan, gebaseerd op vijf regionale opgaven van de provincie Utrecht.

Naast de regionale opgaven, zijn er ook een aantal regionale knelpunten. Het behoud van de technische profielen staat onder druk en de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe vaardigheden. Daarnaast zijn veel leeromgevingen van techniekonderwijs verouderd en kunnen scholen de (technische) ontwikkelingen moeilijk bijhouden.

Door middel van vijf doelstellingen en zeven hoofdactiviteiten in een activiteitenplan, moet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en moeten leerlingen beter worden voorbereid op een vervolgopleiding.

Dit vraagt om de gezamenlijke inspanning van vmbo’s, vervolgopleidingen en onderwijspartners, die gezamenlijk werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk sterk technisch onderwijs.

Betrokken vmbo-scholen

Broeckland College

Breukelen

VOLT!

Vleuten

Yuverta

Houten

Globe College

Utrecht

Trajectum College

Utrecht

X11 Media en Vormgeving

Utrecht

Nimeto

Utrecht